M E D I T A Ţ I I _ P O S T M I O R I T I C E

„Epoca de Piatră s-a terminat din lipsa pietrelor” (Şeicul Ahmad Zaki Yamadi – om deştept)

Archive for the ‘Chestiunea evreiască’ Category

Fenomenul Cămătătiei şi purtătorii lui (Sau iarăşi ovreii aceştia…)

Posted by Paisii PROTO@ pe 6 ianuarie, 2008

„Cămătăria ca fenomen formator Civilizaţional a „demarat” prin deschiderea în anii ’40 ai sec. XIX de către cinci fraţi Rothschild a băncilor în cinci oraşe europene: Paris, Londra, Viena, Frankfurt pe Main şi Neapole. Aşa a apărut reţeaua bancară „internaţională”, care în curând a dat naştere sistemului transnaţional creditar-financiar – temelia civilizaţiei, numele căreia este „CIVILIZAŢIA CĂMĂTOREASCĂ”.


„În sec. V până la Hrustos cămătăria era pedepsită cu moartea în oraşele-republici greceşti. De ce acest fenomen economic şi social era considerat de greci cea mai gravă crimă – acest lucru nu ni l-au explicat nici istoricii şi filosofii antichităţii şi nici comentatorii contemporani ai mersului Lumii – politologii.
Posibil, pentru cugetătorii lumii antice însemnătatea negativă a acestui fenomen era evidentă şi nu necesita comentarii suplimentare. În prezent, se cunoaşte doar, că o mulţime de studii şi cercetări vizând istoriei fenomenului cămătăriei reprezintă informaţie închisă şi inaccesibilă publicului larg din cauza „părintelui social” şi principalului purtător al acestui fenomen – EVREILOR.
Iar acest subiect, constituit din mii de volume editate în primul sfert de veac XX, astăzi a devenit, practic, interzis.
Se consideră, că această informaţie cu caracter istoric, ar putea contribui la aţâţarea urei interetnice, iar aceasta este prohibită prin lege!? Germania fascistă care extermina evreii, a fost calificată ca stat-criminal iar informaţia despre aceasta este deschisă şi obligatorie spre difuzare; Republica Sud-Africană – ţara apartheidului – acuzată de ONU – informaţia obligatorie spre difuzare; Evreii, care istoric vorbind, au consfinţit cămătăria în calitate de model social civilizaţional, săvârşind în acest fel una din cele mai grave crime în faţa umanităţii – informaţia este restricţionată, iar difuzarea ei este pedepsită prin lege. (Un stat poate fi criminal, iar un popor – nu!)
Până la urmă, nu merge vorba de eticheta „popor-criminal”, dar despre adevăr – conştientizarea lucidă a „armoniei relaţiilor sociale”, care poate fi instaurată dacă omenirea în sfârşit se va clarifica cu fenomenul social numit „CĂMĂTORIE”.
Posibil, omenirea, în urma unei astfel de „anchete”, va condamna o parte din evreime – pe escrocii financiari, exact la fel cum au fost condamnaţi o parte a poporului german naziştii, însă în felul acesta, se va debarasa în sfârşit de acest flagel civilizaţional.”(Extrase din Problemele conceptuale ale civilizaţiei cămătăreşti de V. Molcianov. Traducerea mea – P.P.) 

Daaa… iarăşi subiectul aceasta incomod – “Chestiunea evreiască”…

Dar să nu ne grăbim să facem a lehamete din mâini. Astăzi totul parcă s-ar reduce la acceptarea sau negarea Holocostului. Mai cunoaşteţi şi alte teme din manualele de istorie vizând acest subiect?

Dar în ce manual aţi avut ocazia să citiţi despre aceia, cum în Evul mediu evreii au fost izgoniţi aproape din toate ţările Europei, şi mai ales de ce li s-a întâmplat acest lucru?

Iată cronologia izgonirilor:
– în 1290 – izgonirea din Anglia
– în 1306 – din Franţa
– în 1349 – din Saxonia
– în 1360 – din Ungaria
– în 1370 – din Belgia
– în 1380 – din Cehia (Praga)
– în 1444 – din Olanda
– în 1480 – din Austria
– în 1492 – din Spania
– în 1495 – din Marele Ducat al Lituaniei (pe atunci învecinat cu Moldova lui Ştefan cel Mare)
– în 1498 – din Portugalia şi un şir de oraşe germane
– în 1510 – din Prusia
– în 1540 – din Regatul Sardiniei şi Neapolelui
– în 1551 – din Bavaria

* * *
Ce-a fost asta??? Care de fapt au fost cauzele acestei uri paneuropene faţă de ovrei?
TĂCERE TOTALĂ…

Vă propun să nu ne grăbim cu etichetările, dar mai întâi să citim un interesant capitol – Istoria cămătoriei evreeşti din cartea menţionată deja: A. Pasînkov “FENOMENUL CĂMĂTĂRIEI” .

Reclame

Posted in Chestiunea evreiască, Civilizaţia Cămătarilor | Leave a Comment »