M E D I T A Ţ I I _ P O S T M I O R I T I C E

„Epoca de Piatră s-a terminat din lipsa pietrelor” (Şeicul Ahmad Zaki Yamadi – om deştept)

Archive for the ‘Foametea’ Category

„Represiunile comuniste din Moldova sovietică” – Capitol din Raportul Tismăneanu

Posted by Paisii PROTO@ pe 17 ianuarie, 2008

Nu ştiu ce au auzit parlamentarii români şi implicit întregul popor român, din discursul Preşedintelui Traian Băsescu din 18 decembrie 2006, când acesta prezenta în Parlament, sub huiduielile incalificabile ale PRMiştilor şi PSDiştilor, concluziile „Raportului Comisiei prezidenţiale  pentru analiza dictaturii comuniste din România”. Bănuiesc, nimic, sau aproape nimic…

Ceia ce intuiesc cu siguranţă, nimeni în România în toiul controverselor şi ciorovăielilor politice în jurul acestui raport, nu a atras atenţia asupra unui capitol dedicat represaliilor comuniste din Basarabia.

Atât de hulita „Comisie Tismăneanu” a spus nişte lucruri pe care aici, în Basarabia, de la un timp, nu mai vrea să le spună nimeni dintre guvernanţi şi istorici locali.

În întroducerea la acest capitol citim:  

„Spre deosebire de România, în Republica Moldova după 1989 s-a acordat o atenţie mai redusă recuperării memoriei victimelor regimului sovietic. Dacă în România există destule instituţii şi reviste specializate care se dedică problematicii în cauză, în partea stângă a Prutului există doar două secţii minuscule de cercetare în istoria postbelică, una la Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe şi alta la Muzeul Naţional de Istorie. Nu există însă nici o revistă specializată exclusiv în istoria contemporană. Iar o emisiune televizată cu o largă audienţă, precum Memorialul Durerii a Luciei Hossu-Longhin, nu a existat şi este greu de imaginat că va fi inaugurată în următorii câţiva ani la televiziunea naţională.  …  Problema diferenţei dintre modul în care are loc recuperarea memoriei victimelor comunismului în România şi Republica Moldova merită, în acest sens, un studiu special. Ne limităm aici doar la formularea unei ipoteze: basarabenii fac distincţia între două feluri de comunism, cel stalinist, care e condamnabil, şi cel de tip brejnevian, care este perceput în memoria colectivă ca o perioadă relativă de prosperitate, atât în raport cu ceea ce a precedat-o, cât şi, mai ales, a ceea ce a urmat-o.”

Capitolul „Represiunile comuniste din Moldova sovietică” este constituit din următoarele compartimente:

►Întroducere

►RASSM, 1924-1940: „Basarabia în miniatură”

►Represiunile din primul an de ocupaţie a Basarabiei, 1940-1941

►Reluarea represiunilor în Basarabia şi foametea din anii 1946-1947

►Deportările basarabenilor din 1949 şi 1951

►Rezistenţa antisovietică

►Reabilitarea victimelor

Textul integral al Capitolului dedicat crimelor comuniste în Basarabia îl găsiţi în biblioteca „LECTURI  POSTMIORITICE .

Reclame

Posted in Deportările, Foametea, Rezistenţa antiregim, TEROARE COMUNISTĂ | 8 Comments »